Beskrivning

Projektbeskrivning

Bestigningen av Hidden Peak är en av världens mest krävande prestationer, en utmaning mot vädrets makter och mot avtagande livsbetingelser på höjder över 7.000 meter. Den utgör också en av vår tids mest spännande äventyr, att bestiga Hidden Peak ett 8.068 meter högt berg utan syrgas eller bärare är en av vår tids största utmaningar. Det är en mänsklig prestation byggd på individens vilja och samarbetsförmåga, förtroende människor emellan och personligt ansvarstagande. Det kräver det yppersta när det gäller utrustning och lagarbete vilket bland annat möjliggörs genom medverkande företags engagemang. Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997 är den första svenska attacken mot berget. Även internationellt är det bara ett litet fåtal har lyckats nå toppen. Av detta skäl är dokumentationen begränsad. Vilket ytterligare förstärker äventyrets unika karaktär.
Mer om Hidden Peak...

Mål

Målet med expeditionen är att sätta minst en man på toppen av Hidden Peak 8.068 meter över havet.

Grundläggande värden

Svenska Hidden Peak expeditionen 1997 är en satsning som bygger på följande viktiga kvalitativa värden:

Säkerhet, de grundläggande etiska värderingen som styr detta projekt sätter säkerheten i främsta rummet. Samtliga deltagare är väl övade i de riskmoment som ingår och har stor vana att hantera dem. Vi undviker risker i det längsta men tar också ansvar för en korrekt bedömning av riskkalkyler när så krävs.
Mer om expeditionens deltagare...
Tält

Ansvar, klättraren har omedelbart ansvar för sitt eget liv men också för andras. Här krävs dessutom ett stort ansvarstagande för projektet och de grundläggande värderingar projektet står för. Ansvar för de övergripande målen, för delmålen, för alla sponsorer och stödjare.

Målinriktning, utan tydlig fokusering på målet kommer man inte halvvägs upp, eller ens iväg. Förmågan att driva sig själv och det övriga teamet förbi svårigheter man inte trodde var möjligt från början är avgörande. Därtill krävs det en stor portion vilja och uthållighet för att orka ända fram.

Prestation, den individuella fysiska och psykologiska prestationen på dessa höjder är bland det mest extrema en människa kan utföra. Livsbetingelserna är marginella i den syrefattiga miljön, vindarna har orkanstyrka och kölden är 40-gradig. Det mesta av krafter och hälsa har försvunnit under vägen, resurserna är knappa, hjälpen utifrån mycket osäker. Ingen tar sig ända upp utan att övervinna sig själv många gånger.

Lagarbete, utan att effektivt lagarbete når man inte sitt mål. En toppframgång är resultatet av ett enormt lagarbete utfört av individualister i grunden. Genom att utnyttja varje individs resurser på bästa sätt samt att alla är beredda på att stödja varandra solidariskt för det gemensamma målet. Det är en förutsättning för framgång. Det gäller att alla tar ansvar och ger förtroende och att alla ser sin roll i relation till hela lagets mål. Liknelserna och parallellerna till att arbeta i ett företag är många. Boots

Planering, en expedition till ett 8000-meters berg kräver noggranna förberedelser och år av planering. Alltifrån ekonomi, utrustning, bestigningsplaner, mediatäckning och sponsors arbete kräver noggrannhet i planeringen. Är man väl förberedd klarar man av att improvisera när det inträffar oförutsedda händelser.
Mer om utrustning...

Miljö, miljömålet för expeditionen är att:

- inte lämna kvar annat än fotspår
- ta inget annat än
foton
- ej påverka omgivningen i kulturell negativ riktning

De miljö och kulturella målen kräver att vi skall ta med allt som vi tagit in till berget och att medverka till att lämna landet med så liten påverkan som möjligt, utan att riskera säkerheten för expeditionsmedlemmarna.

Syfte

Syftet är att professionellt utveckla de stora promotionvärdena såväl internt som externt, på ett sådant sätt att medverkande sponsorer/företag får ut högsta möjliga värde för sin insats.

Syftet för såväl projektmedlemmar som sponsorer är att medverka i en av vår tids mest spännande äventyr.

Expeditions medlemmarna ska tillsammans med sponsorer testa/utvärdera ny utrustning, göra näringsfysiologiska tester samt att väl dokumentera expeditions genomförandet för att underlätta för kommande svenska expeditioner till området.
Mer om utrustning...Senaste nytt Loggbok Väderprognos Kartor Beskrivning Genomförande
Deltagare Trekkinggrupp Himalaya Pakistan Hidden Peak Galleri Berättelse
Utrustning Sponsorer Länkar Pressklipp Övrigt Kontakta oss HEM

Webdesign och internetteknik - Teknikhuset i Umeå
© Copyright 1997 Svenska Hidden Peak Expeditionen 1997
Alla rättigheter reserverade

 
;¿